B o v i n V i n a r i j a K r u n a M a k e d o n s k i h V i n a

P r i č a B o v i n v i n a r i j e

Vinarija Bovin prva je privatna vinarija u Makedoniji. Vinarija je osnovana 1998. godine, kada je proizvedeno 120.000 boca visokokvalitetnih bijelih i crnih vina. Upravo su ta vina bila zastupljena u Bovinu…

Najprodavaniji

Galerija

O n a š i m v i n i m a

Bovin vina proizvode se od 80% grožđa ubranog iz vlastitog vinograda i 20% od odabranih uzgajivača vinove loze, koristeći ekološki prihvatljive vinogradarske postupke koji su zaštićeni samo jednom ili dva puta tijekom vegetacije. Uz pažljivu kontroliranu fermentaciju i načinom proizvodnje vina s modernom proizvodnom opremom čini Bovin vina među najekskluzivnijim i najcjenjenijim vinima u Sjevernoj Makedoniji.

Otprilike 70% proizvodnje čini crno vino, a 30% bijelo vino. Sva su vina visokokvalitetna i prodaju se samo u staklenim bocama. 

Osnovana 1998.g. kao prva privatna vinarija u Makedoniji. Vinarija Bovin je postojano rasla te dostigla kapacitet veći od 1,5 mil. boca vina. Vođena profesionalnim timom, Bovinova vina mogu se naći u Europi, Sjevernoj Americi, Africi, Australiji i Aziji.

V i š e o d v i n a !

Pažljivo kontrolirana fermentacija i način proizvodnje!